ENTREPRENADBESIKTNING

Entreprenadbesiktning

När ditt bygge är klart bör du hålla en slutbesiktning för att försäkra dig om att

byggnationen är uppförd enligt avtal och överenskommelser, samt att bygglagarna

har följts. Kort sagt – du ska förvissa dig om att du har fått det du har beställt.


Efter två år har du enligt konsumentköplagen rätt att låta göra en garantibesiktning.

Vid en sådan tittar man på uppkomna fel och skriver protokoll.När du anlitar Huskonsult Skåne, får du en opartisk besiktning av entreprenaden med stöd i den långa erfarenhet från byggteknik, juridik och normer som vi besitter.
Christer Härjesten är av RISE certifierad entreprenadbesiktningsman: