ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

Överlåtelsebesiktning

När ni ska köpa hus åligger det enligt jordabalken er som köpare att själv undersöka huset, s.k. undersökningsplikt.


För att vara säkra på att få en korrekt besiktning bör ni alltid anlita en

CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN att göra er överlåtelsebesiktning.

Christer Härjesten är certifierad och helt fristående utan kick-backs från någon mäklarfirma. Detta garanterar er att alltid få en helt opartisk besiktning.


Huskonsult Skåne har ansvarsförsäkring på sina besiktningar.

Skulle något, mot förmodan, missas vid besiktningen har ni som kund rätt att reklamera felet hela två år efter utförd överlåtelsebesiktning.

Vi lämnar alltså två års full garanti på besiktningen.


Besiktningen är okulär, vilket innebär att besiktningsmannen tittar över alla ytor såsom badrum- yttertak – vindar – krypgrunder, kort sagt alla tillgängliga ytor, med hjälp av syn och lukt. Vid behov utförs även en fuktmätning.


Om besiktningsmannen misstänker att det föreligger något fel, görs en riskanalys. Ibland rekommenderas en fortsatt teknisk utredning, vilken Huskonsult Skåne också kan hjälpa till med.


Innan vi skiljs åt, så sätter vi oss ner och går tillsammans igenom de fel och brister som upptäckts under besiktningnen så att ni säkert förstår vad dessa innebär för er som husköpare.


Efter besiktningen upprättar Huskonsult Skåne ett besiktningsprotokoll

som skickas till er tillsammans med de foton som tagits under besiktningen.Läs mer om överlåtelsebesiktning på SBR:s hemsida: