ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

Överlåtelse-

besiktning

Enligt jordabalken åligger det KÖPAREN att själv undersöka

huset, s.k. UNDERSÖKNINGSPLIKT.


Köparen/Säljaren bör alltid anlita en CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN för att göra sin överlåtelsebesiktning.

Besiktningsmannen måste efter besiktningen se till att du

förstår vilka konsekvenserna kan bli av de fel som upptäcks.


Besiktningen består av en okulär besiktning, vilket innebär

att man tittar över alla ytor, yttertak – vindar – krypgrunder,

kort sagt alla tillgängliga ytor, med hjälp av syn och lukt.

Vid behov utförs även en fuktmätning.


Om besiktningsmannen misstänker att det föreligger något fel,

så görs en riskanalys.

Ibland rekommenderas en fortsatt teknisk utredning som Huskonsult Skåne också kan hjälpa till med.


Huskonsult Skåne, Kullagatan 6, 243 30 Höör, 0413-22022, 0722-516 313, huskonsult@gemera.se