UNDERHÅLLSBESIKTNING

Underhållsbesiktning

En underhållsbesiktning görs för att du ska få veta hur huset mår och

hur du bäst underhåller ditt hus. Vid en sådan besiktning går man

igenom alla handlingar som rör huset och lyssnar på ägaren, dvs dig.


Därefter genomförs en okulärbesiktning där vi tittar på alla tillgängliga utrymmen, vindar – krypgrund – badrum - källare – fasader – yttertak – skorstenar.


Efter besiktningen upprättar vi ett besiktningsprotokoll som skickas

till dig.


Jag har jobbat med hus i över 40 år, och byggt några 100 tal hus.

Jag har även själv ägt äldre hus som jag naturligtvis byggt både till och om i olika omgångar.

Allt detta tillsammans har gett mig den erfarenhet och kunskap som

krävs för att du ska kunna känna dig trygg med att vända dig till

Huskonsult Skåne.


TIPS:

- kontakta mig innan det går för långt med skadorna.

- titta över huset en gång om året, (precis som du besiktigar bilen varje år..)

Huskonsult Skåne, Kullagatan 6, 243 30 Höör, 0413-22022, 0722-516 313, huskonsult@gemera.se