ENTREPRENADBESIKTNING

Entreprenad-

besiktning

När ditt bygge är klart bör du hålla en

slutbesiktning för att försäkra dig om att

bygget är uppfört enligt avtal och

överenskommelser, samt att bygglagarna

har följts. Kort sagt – du ska förvissa dig

om att du har fått det du har beställt.


Efter två år har du enligt konsument-

köplagen rätt att låta göra en garanti-

besiktning. Vid en sådan tittar man på

uppkomna fel och skriver protokoll.


Jag och Huskonsult Skåne gör en opartisk

besiktning på entreprenaden med stöd i

den långa erfarenhet från byggteknik,

juridik och normer som jag besitter.

Huskonsult Skåne, Kullagatan 6, 243 30 Höör, 0413-22022, 0722-516 313, huskonsult@gemera.se