KONTROLLANSVARIG

Kontrollansvarig

Som kontrollansvarig bistår jag byggherren (dvs dig) med min kunskap gällande bygglagsstiftelsens krav.

 

Den kontrollansvarige ska:

 

- upprätta kontrollplan

- delta i tekniska samråd

- delta i startmöte

- delta i byggmöte

- bevaka att entreprenörerna genomför sina egenkontroller

- bevaka att gällande bestämmelser och villkor för åtgärder följs

- delta i myndighetsbesiktning och andra kontroller samt vid

byggnadsnämndens arbetsbesök

- bevaka att andra branschkrav efterlevs av anlitade aktörer

- dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som

kan vara av värde vid utvärdering inför slutbeskedet

- avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som

underlag för slutbesked

 

Jag har jobbat som kontrollansvarig sedan 2001 på både småhus-

och industribyggnader.

Enligt lag måste den kontrollansvarige vara certifierad och inte ha

några band med byggmästaren.

Jag certifierades 2011 genom Sitac, och är riksbehörig kontrollansvarig enligt den nya PBL som började gälla 2011.

 

Huskonsult Skåne, Kullagatan 6, 243 30 Höör, 0413-22022, 0722-516 313, huskonsult@gemera.se